BOTTECCHIA DUELLO 

 

 BOTTECCHIA DUELLO   SHIMANO 105 MIX  TG 48                         € 1149-20%= €919
   SHIMANO 105 MIX  TG 51

013 DUELLO C29 SORA 2016 800